OFF 5: הוליווד והאוונגרד – סדרת קולנוע ניסיוני #2

הקולנוען האקספרימנטלי וורן סונברט והקולנוע ההוליוודי

אוצרים: חן שינברג וג'ון גרטנברג

לפני שנתיים, בחנה סדרת 4 OFF הבטים שונים של יחסי הגומלין וההשפעות ההדדיות בין הוליווד לקולנוע האוונגרדי משנות ה-20 של המאה שעברה ועד ימינו והתמקדה בעיקר בהשפעות של המבע הקולנועי, האסתטיקה החזותית והתמות של הקולנוע הניסיוני על סרטים עלילתיים שהופקו בהוליווד. בעקבות התעמקות בנושא מורכב זה ולאור הצלחת הסדרה הקודמת, נולד הרעיון להמשיך לעסוק בנושא תוך כדי התמקדות ביוצר הסרטים הניסיוניים וורן סונברט וביחס בין סרטיו לקולנוע ההוליוודי הקלאסי שנוצר לאחר מלחמת העולם השנייה.

וורן סונברט (1995-1947) היה אמן ייחודי בתכלית של התמונה הנעה, שהצליח לגשר על הפער בין מסורות הקולנוע המסחרי והקולנוע הניסיוני. הוא היה בקי ומנוסה בשתי ההיסטוריות הקולנועיות הן כסטודנט להפקה קולנועית באוניברסיטת ניו יורק והן כבן בית בקולנוע בליקֶר סטריט ובבתי קולנוע רפרטואריים אחרים בניו יורק של שנות ה-60 של המאה שעברה.

ג'ון גרטנברג, מומחה עולמי לקולנוע של וורן סונברט, עמל במשך שנים על שימור יצירתו של סונברט, ובמקביל אצר רטרוספקטיבות של סרטיו במוזיאונים שונים, לרבות מוזיאון הטייט מודרן, ובסינמטקים רבים ברחבי העולם, חבר לחן שינברג ויחד אצרו, במיוחד עבור OFF 5,

סדרה בת 6 תוכניות בהפקת המרכז לאמנות עכשווית אשר תוצגנה בסינמטקים של תל אביב וירושלים בחודשים פברואריולי 2017.

בסדרה זו, נקשרים סרטיו של סונברט לקולנוע ההוליוודי והאוצרים בחרו באוֺטרים (auteurs) שחקרו את המדיום הקולנועי ואת הפן הצורני שלו, כגון דאגלס סירק (Douglas Sirk), אלפרד היצ'קוק, וינסנט מינלי וניקולס רייכולם במאים שגם השפיעו על הקולנוע המודרניסטי האירופי. הזיקה בין סנוברט לבמאים ההוליוודיים מתבססת על היסודות הצורניים, הסגנוניים והתמטיים של הסרטים, אך בד בבד, נקטו האוצרים גם בגישה אסוציאטיבית. חשוב לציין כי סונברט הושפע מבמאים אלה ואף כתב מאמרים על כמה מהם.

כמו כן, נכללים בסדרה יוצרים אקספרימנטליים אמריקנים אחרים דוגמת קנת אנגר (Kenneth Anger) וג'ף שר (Jeff Scher) וגם דז'יגה ורטוב (Dziga Vertov) הסובייטי, כדי להדגים שגם יוצרים אוונגרדיים אלה וסרטיהם קשורים לסרטיו של סונברט.

בערב פתיחת הסדרה בסינמטקים, יתארח ג'ון גרטנברג ויקדים דברים על וורן סנוברט ועל הסדרה כולה. חן שינברג יקדים דברי מבוא לכל אחת מהתוכניות.

תודה מיוחדת לוויויאן אוסטרובסקי ידידה ותומכת ותיקה של קולנוע ניסיוני, על החסות של קרן משפחת אוסטרובסקי אשר הפכה את הפקת הסדרה לאפשרית.

להלן פירוט התוכניות:

תוכנית מס' 1: וורן סונברט ודגלס סירק

יום ג' 14 בפברוארסינמטק ירושלים / יום ד' 15 בפברואר בשעה 21:30 – סינמטק תל אביב

וורן סונברט: Noblesse Oblige (האצילות מחייבת), 1981, 25 דק' (16 מ"מ)

דאגלס סירק: The Tarnished Angels (המלאכים המוכתמים), 1957, 91 דק' (בלו ריי)

זמן הקרנה כולל: 116 דק'

תוכנית מס' 2: וורן סונברט ואלפרד היצ'קוק

יום ד' 8 במרץסינמטק ירושלים / יום ד' 15 במרץ בשעה 21:30סינמטק תל אביב

וורן סונברט: Amphetamine, 1966, 10 דק' (16 מ"מ)

אלפרד היצ'קוק: קטעים מתוך ורטיגו, 1958, 30 דק' (בלו ריי)

וורן סונברט: A Woman's Touch (מגע אישה), 1983, 22 דק' (16 מ"מ)

אלפרד היצ'קוק: קטעים מתוך מארני , 1964, 30 דק' (בלו ריי)

זמן הקרנה כולל: 92 דק'

תוכנית מס' 3: השתקפויות והשתברויות

יום ג' 18 באפרילסינמטק ירושלים / יום ד' 19 באפריל בשעה 21:30סינמטק תל אביב

וורן סונברט: Hall of Mirrors (אולם המראות), 1966, 7 דק' (16 מ"מ)

אורסון ולס: הליידי משנחאי, 1947 (סיקוונס "אולם המראות"), 5 דק' (די.וי.די)

מייקל גורדון: An Act of Murder (מעשה רצח), 1948, 91 דק' (די.וי.די)

זמן הקרנה כולל: 103 דק'

תוכנית מס' 4: וורן סונברט וּוינסנט מינלי

יום ד' 3 במאיסינמטק ירושלים / יום ד' 10 במאי בשעה 21:30סינמטק תל אביב

וורן סונברט: The Bad and the Beautiful (הרע והיפה), 1967, 34 דק' (16 מ"מ)

וינסנט מינלי, הרע והיפה, 1952, 118 דק' (בלו ריי)

זמן הקרנה כולל: 152 דק'

תוכנית מס' 5: וורן סונברט וניקולס ריי

יום ד' 7 ביוניסינמטק ירושלים / יום ד' 14 ביוני בשעה 21:30סינמטק תל אביב

וורן סונברט: The Tenth Legion (הלגיון העשירי), 1967, 30 דק' (16 מ"מ)

קנת  אנגר: Kustom Kar Kommandos, 1965, 3 דק' (16 מ"מ)

ניקולס ריי, מרד הנעורים, 1955, 111 דק' (בלו ריי)

זמן הקרנה כולל: 144 דק'

תוכנית מס' 6: סונברט, ורטוב ושֶר

יום ד' 5 ביוליסינמטק ירושלים / יום ד' 12 ביוליסינמטק תל אביב בשעה 21:30

וורן סונברט: Carriage Trade, 1972, 61 דק' (16 מ"מ)

ג'ף שר: Postcards from Warren (גלויות מוורן), 1999, 1 דק' (16 מ"מ)

דז'יגה ורטוב: האיש עם מצלמת הקולנוע, 1929, 68 דק' (בלו ריי)

וורן סונברט: Whiplash (צליפת שוט), 1995, 20 דק' (16 מ"מ)

ג'ף שר: וורן, 1991, 3 דק' (16 מ"מ)

זמן הקרנה כולל: 153 דק'

להרחבה ולפרטים נוספים: www.cca.org.il / טל: 03-5106111