רוזה ברבה: בשיחה עם

שנה:
עמודים:
מחיר:
מלאי: לא במלאי