Ausencia מאת מאי זרחי

06.03.2021 - 21.03.2021

שבת, ה־6 במרץ בשעות 17:00 / 17:45 / 18:30 (שלושה סבבים)
ראשון, ה־7 במרץ בשעות 19:00 / 19:45 / 20:30 (שלושה סבבים)
שלישי ה־9 במרץ בשעות 20:30 / 21:15 (שני סבבים)
שבת, ה־20 במרץ בשעות 17:00 / 17:45 / 18:30 (שלושה סבבים) – אזלו הכרטיסים
ראשון, ה־21 במרץ בשעות  19:45 / 20:30 (שני סבבים) – אזלו הכרטיסים

נוצר עבור קהל אינטימי, Ausencia היא עבודת סולו שהתהוותה בחודשים האחרונים, בזמן שמציאות חיינו התהפכה. היצירה מתייחסת לגוף ולהיעדרו, לאפשרות של מגע והקושי לממש אותו כעת. בין השתוקקות לתסכול, הרקדן אריאל גלברט פועל ונע במרחב הריק כמי שמתקשר עם דברים בלתי נראים. על ידי מנגנון כוריאוגרפי של החסרת אלמנטים מהם נוצרו החומרים התנועתיים, הקהל נעשה עד לגוף החש והמושפע, מבלי לראות את מקור פעולתו. ”האם זוהי הסביבה וכוחותיה – הדברים עליהם אין לנו שליטה – הגורמים לתנועתו ולתנועת הדברים בכלל?“; ”האם אלו השדים שלו עצמו?“ הסולו מציב תהייה יותר מאשר תשובה כלשהי. הוא מזמין את הקהל לחוות מצב (או שמא את רוח התקופה) דרך התנועה והמבט והקשר של אלו לסאונד ההולך ובא.

קונספט וכוריאוגרפיה: מאי זרחי
מופיע: אריאל גלברט
רקדנים יוצרים: אריאל גלברט, מורן מילר
מוזיקה: דניאלה ליונגסברג
טקסט: מאי זרחי

המופע נערך בתמיכת הקרן לאמנים עצמאיים במשרד התרבות והספורט.

מספר המקומות מוגבל, לרכישת כרטיסים אנא פנו ל־info@cca.org.il
משך המופע 20 דק'
מחיר: 25 ש"ח

בהגיעכם למרכז, אנא שמרו על הנחיות משרד הבריאות.

דימוי: מתוך ”Bloodshed on Wolf Mountain“, הפרק הראשון מתוך סדרת הטלוויזיה התיעודית של אדם קרטיס Can’t Get You Out of My Head: An Emotional History of the Modern World ששודרה ב־BBC ב־2021.