שזאד דאווד: לווייתן

30.09.2021 - 11.12.2021

ראובן ישראל: מרצפ"ת (משופע, ריבועי, צירי, פתיח, תכנוני)

30.09.2021 - 11.12.2021