שנות ה-90 שלנו

אמצע שנות ה-90 היו תקופה של שינוי מרכזי בהנחות המוצא של האמנות, שינוי שעומד במרכז של תערוכות ומחקרים רבים ברחבי העולם. שינויים אלה משקפים את התקבלותה של מציאות פוליטית-חברתית כתחום עיסוק לגיטימי יחד עם הופעתם של הווידיאו, המיצב ופרקטיקות רב-תחומיות. הדיון יסקור את ההתפתחות המקומית בשנות ה-90 בהקשר למגמה הגלובלית.

האירוע התקיים ב12 בדצמבר 2013 והיה חלק מסדרה של אירועים נלווים ל CHANGE.

סרג'יו אדלשטיין:
)

שרית שפירא:
)

דורון רבינא:
)

פאנל:
)

שאלות ותשובות:
)