שיח אמן עם איימי סיגל והקרנה של סרטה DDR/DDR

יום שני, ה9.6, 19:00 

הצטרפו לאיימי סיגל לסקירה מעמיקה של עבודתה, שתלווה בהקרנה של סרטה DDR/DDR מ2008. הסרט הפואטי משלב ראיונות, סרטים, ואירועים מתקופת השטאזי על מנת ליצור מונטאז' שסובב סביב זכרון תרבותי קולקטיבי, זהות, מעקב ודיכוי של המדינה.
העבודה עוקבת אחר מותה של מזרח גרמניה ובוחנת את המורכבויות החברתיות והרגשיות של האיחוד עם המערב. סיגל מתעניינת במיוחד במכשירי הקלטה ששימשו את השטאזי ובוחנת אותם כהרהור רפלקסיבי על תפקיד הקולנוע. פסיכואנליזה מופיעה באופן נרחב בסרט כצורה ששימשה במקביל כאמצעי בריחה של היחיד והן כאמצעי מעקב של המשטר.היריעה כוללת מגוון מרואיינים והם כוללים מתרגם נוסטלגי, פעילי שטאזי, ומזרח גרמני לשעבר שהתחביב שלו הוא לחקות תרבות אמריקאית. התוצאה היא חיפוש קולנועי רב רבדים ששוזר יחדיו היבטים פסיכולוגיים, תרבותיים וטכנולוגיים של מערכי שליטה.
השיחה תיערך באנגלית, הסרט בגרמנית עם כתוביות באנגלית.