רוזה ברבה

22.04.2010 - 17.06.2010

רוזה ברבה (נ. 1972 ) עובדת בעיקר עם פילם כשברוב המקרים הוא מפורק לגורמיו: לעיתים רק אחד מהמרכיבים קיים על הצלולואיד – שורות מתוך תסריט במה שנראה ככתוביות סרט, הוראות בימוי שנשמעות, או תיאורים מילוליים במקום דימויים. במקרים אחרים, היא משלבת קולות ודימויים אשר מעלים על הדעת סיפורים ורמיזות ואווירות אפוקליפטיות.‏

בדרכיה אלו ברבה מחפשת את "הקולנוע חסר הדימוי". עבודותיה משתמשות בתחביר קולנועי באופן המנוגד לקונבנציה של המדיום ובכך היא מנערת תחושות ארכיטיפיות יותר מאשר מספקת משאלות חושיות. השימוש שעושה ברבה במקרני 16 מ"מ, בסאונד ובאור המרצד כמו גם השימוש בפילם כחומר גלם מעידים גם הם על העניין והגישה שלה לקולנוע. ‏

בתערוכה הוצגו 3 עבודות – כל אחת מייצגת את גישתה הייחודית של רוזה ברבה.‏

Outwardly from Earth's Center (2007)‎

סרט נרטיבי על התרחקותו הבלתי תאמן של אי בים הבלטי‏

Waiting Grounds (2007)‎

סרט נרטיבי מחזורי המחבר בין טקסטים ודימויי מדבר

One Way Out  ‎‏ ‏‎(2009)‎‏

‎בו האלמנט הפיסולי מכתיב את הדימוי המשתנה תדיר על הפילם.‏

‎ ‎

אוצר: סרג'יו אדלשטיין