סטיית תקן

01.04.2009 - 01.06.2010

אמנים משתתפים: גיא בן-נר; איה בן רון; מאיר טאטי; טמיר ליכטנברג; אוריאל מירון; עוז מלול; רועי מנחם מרקוביץ'; רועי מרדכי; שי-לי עוזיאל; אפרת קדם

 

התערוכה "סטיית תקן" עוסקת באופני התייחסות שונים ומרובדים למערכות קפיטליסטיות של ייצור וצריכה, מתוך מבטם של האמנים על תהליכי היצירה האמנותית על רקע מציאות זו. בעבודות המוצגות בתערוכה מתבצעת סטייה כלשהי מן הנורמות היצרניות והצרכניות המקובלות. עמדה זו מאירה באור אירוני את החוקיות המאפיינת את המערכות הקפיטליסטיות ואינה מיישרת קו עמן, אם כי נשקפת ממנה מידה של השלמה עם היותן הכוח השליט.

 

בעידן הנוכחי העיסוק בהפקתה של עבודת אמנות הפך לחלק בלתי נפרד מתהליך היצירה. האמן, שהפך ל"פועל" העמל לשם מימוש יצירתו, נדרש לשווק את עצמו מתוך יכולת לזהות את הלך הרוח האופנתי ומתוך כוונה מוצהרת למכור את עבודותיו כמוצרים. שינויים אלו הובילו להדגשת ערכה הכלכלי של יצירת האמנות על פני חשיבותה הרעיונית והרגשית. מציאות זו גורמת לקונפליקט פנימי בקרב האמנים מבחינת התייחסותם למידת ה"אותנטיות" של יצירותיהם – קונפליקט שנשקף ברבות מהעבודות המוצגות בתערוכה.

 

האמנים המשתתפים בתערוכה מפיקים את עבודותיהם באמצעות השאלת האסתטיקה המאפיינת את המערכות הקפיטליסטיות. הקושי בגיוס תקציבים נפתר כאן באמצעות שימוש בסוגים שונים של רדי מייד – אובייקטים קיימים או סביבות נתונות המשמשות כסטים קולנועיים. שימוש זה מאיר באור אירוני וביקורתי את הזיקה ההדוקה שבין עולם האמנות ובין הקפיטליזם. החומרים שבהם משתמשים האמנים משקפים חומריות מקומית – דלה, מאולתרת וארעית. לצד זאת, בעבודותיהם מופיעה אסתטיקה של עודפוּת אנונימית, המאפיינת את הכלכלה הגלובלית הבינלאומית.

 

בחלק מן העבודות נוצרת הקבלה בין הגוף האנושי לבין מכונות ייצור, המשקפות גם תהליכי יצירה. בעבודות אחרות ניכר העיסוק במרוץ להצלחה, באובססיה למכור ולהציג ובפחד מכישלון. החיים המערביים הקפיטליסטיים, כפי שהם משתקפים בתערוכה, מציעים מערכת מנחמת וכולאת בו-זמנית: פנטזיית הבית והמשפחה, ההתעשרות המהירה, פיתוח הגוף, שיפור הנפש ושימור הנעורים. כל אלו משמשים כהזיה של אי מבטחים, שמכהה את איום התלישות והארעיות.

 

העבודות המוצגות בתערוכה עוסקות אפוא במערכות המשקפות תהליכי ייצור – הן של אובייקטים ממשיים והן של רעיונות – המתנהלים בתוך מעגל סגור שאי-אפשר להימלט ממנו. הזיקה בין המאמץ היצרני לבין תוצריו מעוררת דיון על אודות תהליך הייצור של האמן במערכת הקפיטליסטית, וזאת באמצעות מבט אירוני על רדיפת השלמוּת, התפקודיוּת והיעילוּת. אף שחלק מהעבודות נוצרו לפני המשבר הכלכלי הנוכחי הפוקד את העולם, הן משקפות רגישוּת כמעט נבואית לקיומה השברירי של השיטה הקפיטליסטית.

 

אוצרות: מעין שלף