ניקולא בוריו – אמנות באנתרופוקן: בני אדם, אובייקטים ותרגומים