מרינה אברמוביץ': שמונה שיעורים על ריקות עם סוף טוב

10.12.2009 - 30.04.2009
במרכז לאמנות עכשווית הציגה מרינה אברמוביץ' את עבודת הווידיאו האחרונה שלה שצולמה בלאוס בשנת 2008 – "8 שעורים על ריקות עם סוף טוב", מיצב וידיאו עם חמישה מסכים. העבודה עוסקת בשימוש המופרז באלימות בזמנים אלו ובמיוחד בהשפעה מרחיקת הלכת של אלימות זו על ילדים, כפי שהיא מופיעה במדיה העכשווית.
בשני מסכים מאונכים ושלושה אופקיים מופיעות תמונות מתחלפות לסירוגין בין סצנות מלחמה ארכיטיפיות, המתייחסות למדיה הטלוויזיונית ולמשחקי מחשב, לבין תמונות טבע: אי, מפל מים ו"עץ הנשמות" שנלקח ממסורת חיי הרוח של לאוס.
שם העבודה מתייחס למסורת הבודהיסטית ביחס למושג ה"ריקות" – לרוקן את המחשבה בכדי לאפשר מהלך של השתנות. במקרה הנוכחי "ריקות" מובילה להיטהרות.
סצנות המלחמה, המבוצעות בידי ילדים ומרינה עצמה, מעוררות תחושות של חמלה ואחריות. עבודה זו שונה מרוב עבודות האמנות הפוליטיות המוכרות בכך שהיא לא רק מבקרת את גילויי האלימות ודרכי הצגתן במדיה, אלא מציעה אפשרות ל"תיקון".
בנוסף, תוקרן העבודה "כל מה שרציתם לדעת על עשיית מיצב וידיאו" – סרט המתאר את
תהליך הפקת העבודה בלאוס
אוצר: סרג'יו אדלשטיין
בסיוע קרן משפחת אוסטרובסקי