תמיכה

המרכז לאמנות עכשווית נתמך בידי

ידידי המרכז לאמנות עכשווית

משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות – המחלקה לאמנות פלסטית

עיריית תל-אביב יפו – אגף התרבות והאמנויות

קרן מיוריאל ופיליפ ברמן, ארה"ב

קרן משפחת אוסטרובסקי

עוזי צוקר ורבקה סקר

אלן פלאם, ארה"ב

ניקול קלגסברון, ארה"ב

המגבית המאוחדת – UIA

אגודת ידידי המרכז לאמנות עכשווית

תמיכות נוספות לפרויקטים:

משרד החוץ – האגף לקשרי תרבות ומדע