כריסטופר קולנדרן תומאס: אקולוגיה, דמוקרטיה ואמנות בעידן שאחרי הצופה

)