בועז ארד: ווזווז

01.02.2007 - 07.04.2007
התערוכה עוסקת בסיפורה של זהות מגונה ובכישלונה של זהות  כזו, באמצעות וידיאו, מיצב ופיסול. התרבות הישראלית דחתה את זהותו של הווזוז והיא מתייחסת אליו כאל זהות בלתי ראויה. זהות ה"ווזווז" קושרה במישרין עם תדמיתם הגלותית של יהודי אירופה שמחוברים לתרבות המערבית אך ידע זה לא היה להם לעזר ברגע האמת. השואה הוכיחה שבעת צורך, לידע זה אין כל ערך.
התערוכה עליה עבד ארד בארבע השנים האחרונות תציג עבודות חדשות לצד עבודות שכבר הוצגו בהקשרים אחרים. דרך מרכיבי זהות ה"ווזוז", מציעות העבודות התייחסות לסטריאוטיפים מקומיים ובוחנות עד קצה, תפישות ביחס להיטלר, לשואה ולישראליות וכן למדיום בו הם מוצגות.