אמנים ופליטים במתקן חולות

יום שני, 26 בפברואר, 19:00

עם פתיחת מתקן חולות לשהיית פליטים בשנת 2013, התארגנו מספר אמנים לביקורים סדירים במקום לצורך עבודה עם הפליטים. ביקורים אלה הניבו יצירות רבות בתחומים מגוונים וברמות שונות של מעורבות הפליטים.

מה חיפשו אותם אמנים ״בחולות״? מה נתנו, ומה לקחו?

בהשתתפות: אבי מוגרבי, חן אלון, רון עמיר ואלהם רוקני.
בהנחיית: סרג׳יו אדלשטיין.

כניסה: 10 ש"ח