אמנות וקונפליקט / על צנזורה וצנזורה עצמית

07.09.2015


שאלות רבות עולות מתוך התערוכה של מעין אמיר ורותי סלע מצור על דימויים אשר מצביעות באופן כללי על סוגיות בנושאים חופש ודיכוי, צנזורה וצנזורה עצמית. שלושה דוברים יתמקדו בדיון זה בשאלה היכן הצנזורה נפגשת עם האמנות, עם מוקדי הכוח ועם נרטיבים לאומיים.

האמנית והאוצרת סופיה במפזה תתמקד בצנזורה ובתלות ההדדית שבין ה"הגמוני" וה"אגוניזם" (תפישה של הקונפליקט כמשהו בונה) לפי חנה ארנדט ושאנטל מוף. במיוחד מוף מקשרת לאגוניזם תיאוריה פוליטית המדגישה אספקטים של קונפליקט פוליטי. בבואה לנתח את המשמעויות של העבודה מצור על דימויים יחד עם דוגמאות נוספות מתוך האמנות האירופאית, במפזה תבחן את המושג במרחב הציבורי וכיצד האמנות תורמת ומאתגרת את הקשרים בין כוחות מוסדיים.

העיתונאי נועם שיזף ישוחח על אקסטריטוריאליות בנרטיבים שיוצרת הצנזורה והצנזורה העצמית בישראל. שיזף יתמקד בפרשת המאווי מרמרה, בה החרים הצבא את כל החומרים האודיו-ויזואליים ועשה בהם שימוש כדי ליצור נרטיב משלו לאירועים, ומאידך בסיקור התקשורתי של פרויקט הגרעין הישראלי, שנשמר כ"אקס-טריטוריה" ועל כן השלכותיו נעדרות מהמטא-נרטיב הלאומי של ישראל.

חן תמיר תיתן סקירה היסטורית קצרה של "מלחמות התרבות" שהתקיימו בארה"ב בשנות ה-90 המוקדמות ושל שורשיהן מהתקופה הליברלית של שנות ה-60. הסקירה תתמקד במאבקי הסרק של השמרנים בשלטון הפדרלי כנגד האמנות העכשווית ועליתן של מניפולציות בדרכי מימון כדרך להפעלת צנזורה בארה"ב.

בסוף הדיון תתקיים שיחה בהנחיית סרג'יו אדלשטיין – מנהל המרכז לאמנות עכשווית