Jaffa Youth Workshop

16.01.2012 - 30.01.2012

הסדנא היא יוזמה של שני המוסדות, במסגרת מערך החינוך החדש של המרכז לאמנות עכשווית וכחלק מהפעילות השוטפת של גלריה נוזהא.

נוזהא היא גלריה לאמנות עכשווית של בני נוער, שנפתחה לפני מספר חודשים במרכז למנהיגות נוער בלב יפו על ידי אגף קהילה נוער וספורט בעיריית תל אביב-יפו.

הגלריה באוצרותה של הדס קידר, מתמקדת בהצגת אמנות בידי יוצרים עד גיל עשרים לצד בוגרים טריים ויוצרים וותיקים העוסקים בנושאים הנוגעים לעולמם של הנוער בעיר.

התערוכות המתחלפות יהוו תמונת מצב עדכנית של עשייה צעירה בעיר תל אביב – יפו, במדיומים מגוונים. לצד תוכנית התערוכות, הגלריה מפעילה סדנאות והדרכות  בנושאים בהם עוסקות התערוכות השונות.

בסדנא זו ישתתפו כעשרה בני ובנות נוער, ביניהם נוער מהקהילה האתיופית, שגרים או לומדים ביפו. בני הנוער הגיעו דרך בית הספר מוזות ודרך מדריכי הקהילה האתיופית במרכז הקהילתי בו שוכנת הגלריה.

הסדנא תהיה בנושא- troubleshooting’ “, במובן של פתרון בעיות ותיקון תקלות. כמו כן הם ילמדו כיצד לביים ולצלם סצנות בוידיאו, ליצור אפקטים מיוחדים באמצעים פשוטים ולעשות אנימציית סטופ- מושן. את הסדנא בונה ומעביר אמן הוידיאו רועי מנחם מרקוביץ, אמן מוביל בעל ניסיון רב בחינוך והוראה. יסייעו לו שתי סטודנטיות מהתוכנית ללימודי אוצרות של המרכז לאמנות עכשווית וסמינר הקיבוצים, שיאצרו את תכני הוידיאו שיועברו במסגרת הסדנא וכן את תוצרי הסדנא בתערוכה בגלריה. בנוסף מלוות את התהליך הדס קידר, האוצרת של גלריה נוזהא, ומעין שלף, אוצרת במרכז לאמנות עכשווית, ומרצה וסגנית המנהל בתוכנית ללימודי אוצרות של הסמינר.

הסדנא תכלול שלושה מפגשים שיתקיימו בימי שני החל מה-16 בינואר, בין 17.00-20.00.

במסגרת המפגש הראשון הוקרנה אסופה שאצרו הסטודנטיות מתוך ארכיון המרכז לאמנות עכשווית בנושאים שרלוונטיים לסדנא והתקיימה שיחה סביב העבודות.

המפגשים הבאים יהיו מעשיים ויכללו בימוי וצילום סצינות ברחבי השכונה של הגלריה ביפו, ועבודה עם מסך ירוק באנימצית סטופ מושן.

תוצרי הסדנא יוצגו בגלרית נוזהא במסגרת תערוכה בנושא תיקון בעיות, לצד תוצרים של סדנאות אמן נוספות. בנוסף יוצגו החומרים בערב הקרנה מיוחד וחגיגי, פתוח לקהל, אליו יוזמנו גם הילדים והוריהם, באודיטוריום המרכז לאמנות עכשווית.