Video Archive

ארכיון הוידיאו במרכז לאמנות עכשווית נוסד בשנת 2000. הוא מכיל למעלה מ4000 עבודות וידיאו של אמנות ישראלים ובין-לאומיים, עם עבודות משנות ה60 ועד היום. בין היתר ניתן למצוא בארכיון עבודות מראשית ימי הוידיאו הישראלי – שמספקות מבט על הנסיונות הראשונים במדיום, את העבודות שהוצגו ב"וידיאוזון", הביאנלה הישראלית לוידיאו, תיעוד של מופעים שהתקיימו ב"Blurrr", הביאנלה הישראלית למיצג, ועבודות של מיטב אמני הוידיאו העכשווים.

ארכיון הוידיאו מהווה מרכז של פעילות אוצרותית בשדה האמנות המקומי. הוא מפיץ תוכניות של וידיאו ישראלי לפסטיבלים ומוסדות מקומיים ובין לאומיים. כמו כן משמש הארכיון ככלי חינוכי – תוכניות וידיאו כגון וידיאו-צ'ט משתמשות בעבודות מתוכו על מנת לתווך בין ילדים ונוער ובין אמנות עכשווית ולהעלות לדיון נושאים רגישים באמצעים יצירתיים.

לביקור ולצפייה בעבודות יש לתאם מראש : archive@cca.org.il

הארכיון הוקם בשנת 2000 בתמיכתו של מר אריה סבינסקי ז"ל, לזכרה של אימו הגב' אליזבט סבינסקי ז"ל בתמיכת קרן מאיריאל ופיליפ ברמן.