הקרנות קיץ: וידיאוקרטיה

15.08.2013

הקרנה פתוחה לכל דכפין.
בתכנית זו תוקרנה רצף של עבודות, שהוגשו בתגובה לקול קורא, על בסיס כל הקודם זוכה. מי אומר שאמנות חייבת להיות אליטיסטית?
בערב תימכר שתיה במחירי עלות.

יוקרנו עבודות מאת:
נועם בר, דוד בן ארוך, הלן בנינסון, יעל ברנדט, גל וולניץ, רועי זונדר, שחר טוכנר, אורית ישי, תמר לדרברג, אורי לוינסון, גילי סיטון, קרן פרטוק, אורה קולמנובסקי, אלינה קוויטקובסקי, אנה קובובסקי, דפנה רבס, ינין שלה, שירי שעשוע, רינת שניידובר ועוד.

יום חמישי, 15.8, 20:30