נופשון: לוח חזרות פתוחות

המרכז לאמנות עכשווית שמח להציג את החזרות הפתוחות הקרובות שיתקיימו ב"נופשון", תערוכתו של האמן אוהד מרומי.

לו"ז חזרות פתוחות:

יום ד', 25.11, 19:00-14:00
נמרוד גרשוני, איאן ריכטר ואורי שפיר

יום ה', 26.11, 20:00-17:00
נועם ענבר: פסקול רץ לטקסט עומד

יום ו', 27.11, 14:00-10:00
סמינר הקיבוצים – כיתת מחול בהנחיית יעל ונציה

יום א', 29.11, 19:00-17:30
ביכורי העיתים – מחול מודרני בהנחיית סוניה דה אורליאן ז'וסט

יום ב', 30.11, 20:00-17:00
נועם ענבר: פסקול רץ לטקסט עומד
אורח: אריאל ערמוני

יום ג', 1.12, 22:30-20:00
ביכורי העיתים – תיאטרון בהנחיית דליה שימקו

יום ד', 2.12, 22:30-20:00
ביכורי העתים – אנסמבל התיאטרון בהנחיית יבגני קושניר

יום ו', 4.12 14:00-10:00
נמרוד גרשוני, איאן ריכטר ואורי שפיר

יום ו', 4.12 14:00-10:00
נמרוד גרשוני, איאן ריכטר ואורי שפיר

יום ב', 7.12, 20:00-17:00
נועם ענבר: פסקול רץ לטקסט עומד

יום ו', 10.12 14:00-10:00
נמרוד גרשוני, איאן ריכטר ואורי שפיר

יום ו', 11.12 14:00-10:00
נמרוד גרשוני, איאן ריכטר ואורי שפיר

יום ו', 12.12 14:00-10:00 יום אחרון לתערוכה!
נמרוד גרשוני, איאן ריכטר ואורי שפיר