מאגיה (ר) קוצקה

08.03.2012 - 14.04.2012

A new exhibitionat the CuratorialStudiesGalleryof the Kibbutzim College of Education and the CCA:


"Mágia(r) kocka" – Hungarian Magic Cube – video exhibition of Hungarian artists

Curated by

Dvora Bochman

Participating artists:

Eike, Lajos Csontó, Tamás Komoróczky

Ádám Ulbert, Erika Baglyas, János Sugár

Endre Koronczi, Ilona Lovas, Szacsva y Pál

Gyula Július, Zsolt Vásárhelyi, Szabolcs KissPál


The Mechanicalpuzzlecalledthe Rubik's Cube, was inventedin 1974byErnoRubik, a sculptorandDoctorof Architecturefrom Budapest, Hungary. Rubikdealt with thegeometryandthe studyofthree –dimensional forms and aspired tocreatea channel through whichstudentsclarify issues of 3DformDesign.

The hypothesisthat successful export of thecube had a major contribution to accelerating thetransitionfrom communismto capitalism remains controversial, butthere is no denyingthat it was the best sellingtoyin history.
In this exhibition, Rubik's Cube is viewed as a metaphor forcomplexsystems, which their convolutedmechanism is hiddenfrom view, anddeciphering them requiressophistication.

The gallery space, commonly known as a 'white cube', acts here as an artistic equivalent ofa Rubik's Cube. Both function as mechanisms charged with secrecy, utilizing puzzles andgamesas their governing rule.

A new exhibitionat the CuratorialStudiesGalleryof the Kibbutzim College of Education and the CCA:


"Mágia(r) kocka" – Hungarian Magic Cube – video exhibition of Hungarian artists

Curated by

Dvora Bochman

Participating artists:

Eike, Lajos Csontó, Tamás Komoróczky

Ádám Ulbert, Erika Baglyas, János Sugár

Endre Koronczi, Ilona Lovas, Szacsva y Pál

Gyula Július, Zsolt Vásárhelyi, Szabolcs KissPál


The Mechanicalpuzzlecalledthe Rubik's Cube, was inventedin 1974byErnoRubik, a sculptorandDoctorof Architecturefrom Budapest, Hungary. Rubikdealt with thegeometryandthe studyofthree –dimensional forms and aspired tocreatea channel through whichstudentsclarify issues of 3DformDesign.

The hypothesisthat successful export of thecube had a major contribution to accelerating thetransitionfrom communismto capitalism remains controversial, butthere is no denyingthat it was the best sellingtoyin history.
In this exhibition, Rubik's Cube is viewed as a metaphor forcomplexsystems, which their convolutedmechanism is hiddenfrom view, anddeciphering them requiressophistication.

The gallery space, commonly known as a 'white cube', acts here as an artistic equivalent ofa Rubik's Cube. Both function as mechanisms charged with secrecy, utilizing puzzles andgamesas their governing rule.

A new exhibitionat the CuratorialStudiesGalleryof the Kibbutzim College of Education and the CCA:


"Mágia(r) kocka" – Hungarian Magic Cube – video exhibition of Hungarian artists

Curated by

Dvora Bochman

Participating artists:

Eike, Lajos Csontó, Tamás Komoróczky

Ádám Ulbert, Erika Baglyas, János Sugár

Endre Koronczi, Ilona Lovas, Szacsva y Pál

Gyula Július, Zsolt Vásárhelyi, Szabolcs KissPál


The Mechanicalpuzzlecalledthe Rubik's Cube, was inventedin 1974byErnoRubik, a sculptorandDoctorof Architecturefrom Budapest, Hungary. Rubikdealt with thegeometryandthe studyofthree –dimensional forms and aspired tocreatea channel through whichstudentsclarify issues of 3DformDesign.

The hypothesisthat successful export of thecube had a major contribution to accelerating thetransitionfrom communismto capitalism remains controversial, butthere is no denyingthat it was the best sellingtoyin history.
In this exhibition, Rubik's Cube is viewed as a metaphor forcomplexsystems, which their convolutedmechanism is hiddenfrom view, anddeciphering them requiressophistication.

The gallery space, commonly known as a 'white cube', acts here as an artistic equivalent ofa Rubik's Cube. Both function as mechanisms charged with secrecy, utilizing puzzles andgamesas their governing rule.

A new exhibitionat the CuratorialStudiesGalleryof the Kibbutzim College of Education and the CCA:


"Mágia(r) kocka" – Hungarian Magic Cube – video exhibition of Hungarian artists

Curated by

Dvora Bochman

Participating artists:

Eike, Lajos Csontó, Tamás Komoróczky

Ádám Ulbert, Erika Baglyas, János Sugár

Endre Koronczi, Ilona Lovas, Szacsva y Pál

Gyula Július, Zsolt Vásárhelyi, Szabolcs KissPál


The Mechanicalpuzzlecalledthe Rubik's Cube, was inventedin 1974byErnoRubik, a sculptorandDoctorof Architecturefrom Budapest, Hungary. Rubikdealt with thegeometryandthe studyofthree –dimensional forms and aspired tocreatea channel through whichstudentsclarify issues of 3DformDesign.

The hypothesisthat successful export of thecube had a major contribution to accelerating thetransitionfrom communismto capitalism remains controversial, butthere is no denyingthat it was the best sellingtoyin history.
In this exhibition, Rubik's Cube is viewed as a metaphor forcomplexsystems, which their convolutedmechanism is hiddenfrom view, anddeciphering them requiressophistication.

The gallery space, commonly known as a 'white cube', acts here as an artistic equivalent ofa Rubik's Cube. Both function as mechanisms charged with secrecy, utilizing puzzles andgamesas their governing rule.

A new exhibitionat the CuratorialStudiesGalleryof the Kibbutzim College of Education and the CCA:


"Mágia(r) kocka" – Hungarian Magic Cube – video exhibition of Hungarian artists

Curated by

Dvora Bochman

Participating artists:

Eike, Lajos Csontó, Tamás Komoróczky

Ádám Ulbert, Erika Baglyas, János Sugár

Endre Koronczi, Ilona Lovas, Szacsva y Pál

Gyula Július, Zsolt Vásárhelyi, Szabolcs KissPál


The Mechanicalpuzzlecalledthe Rubik's Cube, was inventedin 1974byErnoRubik, a sculptorandDoctorof Architecturefrom Budapest, Hungary. Rubikdealt with thegeometryandthe studyofthree –dimensional forms and aspired tocreatea channel through whichstudentsclarify issues of 3DformDesign.

The hypothesisthat successful export of thecube had a major contribution to accelerating thetransitionfrom communismto capitalism remains controversial, butthere is no denyingthat it was the best sellingtoyin history.
In this exhibition, Rubik's Cube is viewed as a metaphor forcomplexsystems, which their convolutedmechanism is hiddenfrom view, anddeciphering them requiressophistication.

The gallery space, commonly known as a 'white cube', acts here as an artistic equivalent ofa Rubik's Cube. Both function as mechanisms charged with secrecy, utilizing puzzles andgamesas their governing rule.

A new exhibitionat the CuratorialStudiesGalleryof the Kibbutzim College of Education and the CCA:


"Mágia(r) kocka" – Hungarian Magic Cube – video exhibition of Hungarian artists

Curated by

Dvora Bochman

Participating artists:

Eike, Lajos Csontó, Tamás Komoróczky

Ádám Ulbert, Erika Baglyas, János Sugár

Endre Koronczi, Ilona Lovas, Szacsva y Pál

Gyula Július, Zsolt Vásárhelyi, Szabolcs KissPál


The Mechanicalpuzzlecalledthe Rubik's Cube, was inventedin 1974byErnoRubik, a sculptorandDoctorof Architecturefrom Budapest, Hungary. Rubikdealt with thegeometryandthe studyofthree –dimensional forms and aspired tocreatea channel through whichstudentsclarify issues of 3DformDesign.

The hypothesisthat successful export of thecube had a major contribution to accelerating thetransitionfrom communismto capitalism remains controversial, butthere is no denyingthat it was the best sellingtoyin history.
In this exhibition, Rubik's Cube is viewed as a metaphor forcomplexsystems, which their convolutedmechanism is hiddenfrom view, anddeciphering them requiressophistication.

The gallery space, commonly known as a 'white cube', acts here as an artistic equivalent ofa Rubik's Cube. Both function as mechanisms charged with secrecy, utilizing puzzles andgamesas their governing rule.

תערוכה חדשה בגלריה של התוכנית הבינלאומית ללימודי אוצרות של סמינר הקיבוצים

מאגיה(ר)קוצקה  – Mágia(r) kocka

 קוביית הקסם ההונגריתתערוכת וידאו של אמנים הונגריים

אוצרת : דבורה בוצ'מן

פתיחה : יום חמישי8/3/12 בשעה 20:00

האמנים המשתתפים :

אייקי, לויוש צ'ונטו, תומש קומורוצקי, אדם אולברט, אריקה בגיאש, ינוש שוגאר, אנדרה קורונדזי, אילונה לובש, צ'ואה אי פל, ג'ולה יוליוש, ז'ולט  ושרהיי, סבלוץ' קיש פאל

הפאזל המכני המכונה הקובייה ההונגרית, הומצא ב-1974 על ידירו ביקארנו, פסל ודוקטור לארכיטקטורה מבודפשט, הונגריה. רוביקשעסק בגיאומטריה ובמחקר של צורות תלתממדיות שאף ליצור כלי שבאמצעותו יבהיר לתלמידיו סוגיות בעיצוב תלתממדי.. ההשערה שהצלחת יצוא הקובייה הפכה אותה לאחת התרומות המרכזיות שהאיצו את המעבר מהקומוניזם לקפיטליזם, נתונה במחלוקת,.אולם אין להכחיששצעצוע זההוא הנמכר ביותר בהיסטוריה.

ניתן לראות בקובייה ההונגרית סוג של מטאפורה למערכות מסובכות בעלות מנגנון שמורכבותו נסתרת מן העין ואשר נדרש תחכום רב כדי להבינן. המקרה של חלל המוזיאון ומרחב הגלריה המכונים 'קובייה לבנה', הוא מעין מקבילה לקובייה ההונגרית. שניהם פועלים כמנגנונים טעוני סוד אשר משתמשים במשחק ובחידה כעיקרון על.


.