לופ: מפגשים לבתי ספר

לופ: מפגשים עם אמנות דיגטלית עכשווית לתלמידי בתי ספר
סדנאות הווידיאו לופ מיועדות לבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים. מטרת הסדנאות היא לחשוף את התלמידים בעזרת תכנים ויזואליים ודיון לתחום הווידיאו ארט ובאמצעותו להרחיב ולהעשיר את השיח הביקורתי על נושאי לימוד שונים הנלמדים בבתי הספר בתחומים כגון רב-תרבותיות, זהות ומגדר, זיכרון פרטי וקולקטיבי, מסורת וחדשנות. כל מפגש יכלול הקרנה ברצף של עבודות וידיאו בנושא שיבחר מתוך מגוון התכניות שמציע המרכז על פי הצרכים הבית ספריים; חוויית הלימוד באמצעות וידיאו ארט תאפשר למשתתפים לנהל דיאלוג עדכני הנשען על החזותי והחווייתי כבסיס לדיון שאינו טקסטואלי בלבד. התכנית תתקיים במהלך שנת הלימודים במרכז לאמנות עכשווית או בבית הספר עצמו. המדריכים הם אמנים רבי ניסיון בהוראה והדרכה, מערך הלימוד יתפתח כל העת בהתאם להצעות המורים ולצרכיהם ובשיתוף אוצרי המרכז לאמנות עכשווית.

מבנה התכנית:
בשנת הלימודים 2016-2015, אנחנו מציעים מפגשים המשלבים בין הקרנות של עבודות וידיאו ואפשרות לפעילות מעשית בבתי הספר ובמרכז לאמנות עכשווית. כיתות שיגיעו למרכז גם יוכלו לקבל סיור מודרך בתערוכות המוצגות באותה עת.

לפרטים נוספים, לתוכניות מלאות ולמחירים נא לפנות ליעל מסר, מנהלת מחלקת חינוך, המרכז לאמנות עכשווית yael@cca.org.il