Film.kunst :אולריקה אוטינגר

08.02.2010 - 01.05.2010

אולריקה אוטינגר היא בימאית אשר הדימוי הוא נקודת המוצא שלה . כבר ספרי העבודה והתסריטים שלה מעידים על ההנאה שהיא מפיקה מחקירתם של עולמות ציוריים, מאיסוף עדויות מתוך הקשרים היסטוריים-תרבותיים ומניתוח הקבלות אסתטיות או היסטוריות. ספרי עבודה ותסריטים אלה מצביעים פשוטו כמשמעו על כך שהסרטים המופקים על-פיהם אינם, ולעולם לא יהיו, איורים ותו לא לעלילה כלשהי.

התערוכה "film.kunst". מתמקדת בעבודתה הצילומית של אולריקה אוטינגר אותה היא מבצעת בצד ספרי העבודה והתסריטים שהיא יוצרת.
בנוסף ,הוקרנו 6 מסרטיה של אולריקה אוטינגר ,מתוכם 3 בסינמטק תל אביב ו 3 במרכז לאמנות עכשווית .

התערוכה והסרטים בשיתוף מכון גתה תל אביב.