מעידות בעמק המוזרוּת: פיסול והעצמי בעידן הדימוי הממוחשב

13.07.2019