כריסטופר קולנדרן תומאס: אקולוגיה, דמוקרטיה ואמנות בעידן שאחרי הצופה

06.05.2013

2.5 בשעה 19:00

כניסה: 10 ש"ח, חינם לידידי המרכז

כשהתערוכה במרכז לאמנות עכשווית היא נקודת המוצא שלו, כריסטופר קולנדרן תומאס יגזור מעבודתו את הרעיון האקולוגי של אמנות בעידן שלאחר הצופה. מונעים בידי תיאטרון ותקשורת המונים, הרעיונות שלנו בדבר צופה בגלריה אינם בהכרח הולמים לאמצעי התקשורת של היום. אמצעי התקשורת, הטכנולוגיה והרשתות החברתיות לא משתמשים בנו רק כצופים לתכנים שלהם, אלא כחומר גלם לסוגים שונים של אלגוריתמי ניתוח מידע שאנחנו מכירים רק את קצה הקרחון שלהם. כאשר מוסדות האמנות המסורתיים, כגון הגלריה, נבנים ומוגדרים מחדש בגבולות מערכת הפצת האמנות הגלובלית, כיצד עלינו להבין את מערכת התלות ההדדית של עולם האמנות ותוצאותיה? אלו אפשרויות עשויות לעלות מרשתות אלה, כאתרי מפגש בין חומריות אנושית ולא אנושית, שבהם האמנות מכוננת את המציאות שלה ולא רק מייצגת אותה.

דברי פתיחה של אלן גמל, מנהל המועצה הבריטית בישראל, ב19:00 בערב.