ניר עברון: אחרית

שנה: 2011
עמודים: 72
מחיר: ₪70
מלאי: במלאי

קטלוג התערוכה "ניר עברון: אחרית" פורסם במקביל לפתיחת התערוכה בשנת 2011