Building Memory

24.11.2010 - 22.01.2011

במסגרת VideoZone V – הביאנלה הבינלאומית החמישית לווידיאו ארט תוצג במרכז לאמנות עכשווית התערוכה Building Memory הכוללת ארבע עבודות חדשות של האמנים מרסל אודנבך (גרמניה), מירוסלב בלקה (פולין), נרקויציוס דיאמנטאס (ליטא) ויעל ברתנא (ישראל).

Building Memory international website

העבודות עוסקות באספקטים שונים של ההיסטוריה האירופאית ב-60 השנים האחרונות, תוך התמקדות בארכיטקטורה, אנדרטאות, החברה בפולין ובגרמניה המזרחית לשעבר, ובהתייחס גם לשנים של טרום הקמת מדינת ישראל.

פרויקט זה הוא פרי של שיתוף פעולה בין המרכז לאמנות עכשווית בוילנה, המוזיאון לאמנות מודרנית בלודז', המרכז לאמנות ומדיה בדורטמונד, המרכז לאמנות עכשווית, תל-אביב ןמכון גתה, וורשה.  צוות האוצרים כלל את אינקה ארנס (דורטמטנד), אליזבטה פאבריצי (לונדון), מריה מורזוך (לודז'), מרסל אודנבאך (קלן), סימון ריס (וילנה), דיאנה שואף (תל אביב), ו-מרטין ולדה (וורשה).

בנוסף, תוצגנה עוד שתי עבודות המתייחסות לנושא הזיכרון מעמדה שונה של קארה ווקר (ארה"ב) ודור גז (ישראל).