Join & Support

אמנות עכשווית מאתגרת את הדרך בה אנשים מתבוננים ומאפשרת הרחבה של אופני חשיבה. תמיכה במרכז לאמנות עכשווית מאפשרת לך לקחת לחלק חשוב בטיפוח יצירתיות ולעודד את הציבור לראות ולחשוב באופנים שונים.
 
ישנן מספר דרכים בהם ניתן לקחת חלק באופן ישיר:
להצטרף לאגודת ידידי המרכז לאמנות עכשווית וליהנות משפע הטבות שמוצעות לקהילת התומכים
לתרום ישירות לפעילות המרכז לאמנות עכשווית
לרכוש מהדורות מיוחדות וקטלוגים של תערוכות עבר