תומכים

המרכז לאמנות עכשווית נתמך בידי

ידידי המרכז לאמנות עכשווית
משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות – המחלקה לאמנות פלסטית
עיריית תל-אביב יפו – אגף התרבות והאמנויות
קרן מיוריאל ופיליפ ברמן
קרן משפחת אוסטרובסקי
עוזי צוקר ורבקה סקר
אלן פלאם
ניקול קלגסברון
המגבית המאוחדת – UIA
אגודת ידידי המרכז לאמנות עכשווית

logos