ניקולס הלובו: איניוקה יובהדו

06.11.2021 - 01.01.2022

ראובן ישראל: מרצפ"ת (משופע, ריבועי, צירי, פתיח, תכנוני)

30.09.2021 - 01.01.2022

שזאד דאווד: לווייתן

30.09.2021 - 11.12.2021