ההבטחה: תערוכת תמיכה במרכז לאמנות עכשווית תל אביב (בתיאום מראש)

08.11.2020 - 28.11.2020