אוהד מרומי: נופשון

יעל אפרתי: עין הים

מיקי קרצמן

ניר עברון

יאן טיכי

עפרה לפיד

אורי גרשט

מיכל הלפמן – המהדורה אזלה