Language

03.11.2019

מרינלה סנטורה על ״בית הספר למחול נרטיבי״

17.10.2019

טלי קושניר ומעיין אליקים על אוּמָנוּת ואמנות, בהנחיית שחר אטואן

16.10.2019

שיחת אמן עם ג'ורדן נסאר

28.09.2019

פוליריתמיקה

26.09.2019

מעבדת שבת – על אגדות ומציאות באמנות עכשווית

10.02.2018 - 10.02.2018

החלה ההרשמה לחוג 'ילדים יוצרים'

10.08.2012 - 05.09.2012